we make markets. worldwide.

České firmy v sekci Talents na Ambiente

Jednou z tradičně nejoblíbenějších akcí na veletrhu Ambiente je program Talents, který se koná v hale 4.0, zaměřené na sekci Dining a 8.0, která se soustředí na sekci Living. Této akce se letos zúčastní i 3 zástupci z České republiky.

V rámci tohoto programu ukážou své umění začínající designéři, mladé společnosti a studia, které dostanou zdarma výstavní plochu. V roce 2020 zde budou k vidění i tři zástupci z Česka, konkrétně design studio Morfujeme, jež se představí v hale 4.0, studio Lappa a také firma Prasklo, které najdete v hale 8.0.

Studio Lappa představí v sekci Talents své trojrozměrné akustické obrazy. Obrazy od Lappa studia jsou navrženy tak, aby do interiérů přinášely jak akustický, tak vizuální komfort. V sérii, kterou studio představí na veletrhu Ambiente, autorky pracují s vypínanými textiliemi, které na povrchu trojrozměrných panelů vytvářejí atraktivní hru světla a stínů. V kombinaci s pastelovými přechody barev tyto trojrozměrné prvky vytvářejí reliéfní obrazy na zdi, přičemž jejich akustické vlastnosti zůstávají zcela skryté a plně funkční. Panely do hry zapojují i svého uživatele a dovolují mu, aby sám určil polohu panelu, která tak proměňuje jeho podobu v závislosti na zdroji světla. 

Polygonální akustický panel od studia Lappa.

Design studio Morfujeme se zabývá experimentem a transformací materiálů. Svou prací se snaží zodpovědně reagovat na otázky a vyvolávat dialog. Na Ambiente chtějí prezentovat svůj projekt s názvem Strup, jenž nalézá možnost využití hovězí krve, která má dnes jen malé uplatnění a stává se tak biologickým odpadem. Lisováním z krve vytvářejí talíř, tedy produkt, který je médiem spojujícím potravinu s materiální rovinou. Prezentací materiálu v podobě talíře se zároveň snaží upozornit na fakt, že lidé přestávají vnímat původ surovin a věcí, které je obklopují.

Kolekce talířů od českého studia Morfujeme.

Prasklo je mladá značka, kterou vytvořila v roce 2015 v pražských Nuslích hudební manažerka Petra Švejdarová. Ta začala vytvářet ručně dělané produkty kombinací betonu a recyklovaného skla. Toto spojení si rychle našlo své příznivce a hned v prvním roce své tvorby byla autorka pozvána na výstavu Czech Design Week, kde bylo Prasklo v roce 2019 návštěvníky nominováno na „nejlepší produkt“.

Váza z betonu a skla od firmy Prasklo.

Programu Talents se v minulém roce zúčastnila také firma Clap Design, která zde prezentovala své originální produkty ke stolování. Ty ale letos uvidíme mezi ostatními vystavovateli díky tomu, že se jim podařilo získat výstavní plochu v hale 4.0.

Pokud byste se o sekci Talents rádi dozvěděli více, navštivte tento odkaz.

Toolbar-Navigation