we make markets. worldwide.

Další ročník veletrhu ISH byl nadmíru úspěšný

Veletrh vybavení koupelen, technických zařízení budov, klimatizace a obnovitelných zdrojů energie potvrdil svoji pozici nejvýznamnější události tohoto zaměření.

Údaje z letošního ročníku (2 434 vystavovatelů a 190 000 návštěvníků) jasně dokazují, že o veletrh ISH je stále větší zájem.

Pořadatelé této události si pro letošní ročník připravili celou řadu zajímavých doprovodných programů:

V rámci programu "Pop up my Bathroom" byly prezentovány koupelny budoucnosti. Návštěvníci měli výbornou příležitost diskutovat s experty trendy pro nadcházející sezonu.

Kdo se zajímá o udržitelný rozvoj, nemohl se nezúčastnit programu "Blue Responsibility". Tato doprovodná akce se zabývála zodpovědným použitím vody.

Jistě zajímavým projektem je také předávání cen Design Plus. Mezi rozhodovací kritéria této soutěže patří design, souvislost s udržitelným rozvojem, ochranou životního prostředí a efektivním využitím energie.

Toolbar-Navigation