we make markets. worldwide.

ISH 2017

Veletrh ISH je předním mezinárodním veletrhem vybavení koupelen, technických zařízení budov, klimatizací a obnovitelných zdrojů energie. Na zcela zaplněném výstavišti ve Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 14. až 18. března 2017 představí své nejnovější produkty a inovace více než 2 400 vystavovatelů.

Veletrh ISH se dělí na dvě velké části – ISH Energy a ISH WaterISH Energy zahrnuje rozsáhlé spektrum služeb a produktů pro stavebnictví souvisejících s energií jako je vytápění, klimatizační, chladící nebo ventilační technika. Sekce je zaměřena především na efektivní využívání obnovitelných zdrojů – solární a geotermální energie či biomasy, tepelná čerpadla, využití odpadního tepla a představí mnohá na budoucnost zaměřená řešení reagující na snahu společnosti o energetickou soběstačnost a omezení klimatických změn.

Součástí doprovodného programu této části veletrhu je například Stavební fórum/Building Forum věnované inovativním řešením realizací budov i bytových komplexů a jejich energeticky úsporného provozu nebo Realitní fórum/Real Estate Forum, které zprostředkovává dialog mezi společnostmi obchodujícími na realitním trhu, dodavateli služeb technických zařízení budov a profesemi zabývajícími se instalacemi sítí do budov.

Druhá část veletrhu, ISH Water, je největším světovým showroomem koupelnového designu s komplexní nabídkou produktů pro vybavení koupelen. Pro letošní rok se bude řídit heslem „Koupelna pro lidi“. 

Oblíbenou akcí doprovodného programu je 'Pop up my Bathroom', kde se představí hned několik modelů plánování individuálně řešených koupelen. Věnuje se trendům a to zejména funkčním a estetickým charakteristikám dnešních koupelen, které se orientují na specifické potřeby uživatele. Součástí je i série přednášek na téma: Pop up my Bathroom Atelier. Přednášky jsou nabité informacemi a diskusní skupiny často dospějí k neočekávaným a inspirativním závěrům.

Novou speciální akcí je Bathroom Workshop - “We present the future!” vyzdvihující výhody prefabrikace, a to s důrazem na praktické aspekty. K vidění bude několik kompletních vzorových koupelen vyrobených z prefabrikovaných komponentů.

Vedle široké škály produktových inovací, které představí vystavovatelé z celého světa, nabízí veletrh i široký doprovodný program věnovaný novinkám a aktuálnímu dění v sektoru. Specializované přednášky nabízí přehled z osvědčené praxe a na dedikovaných výstavách, panelových diskusích, soutěžích a komentovaných prohlídkách se odborní návštěvníci mohou seznámit s nejnovějším vývojem v oboru, získat informace i inspiraci a navázat nové kontakty.

Vstupenky si můžete zakoupit on-line za zvýhodněnou předprodejní cenu a vyhnout se tak čekání u pokladen ve Frankfurtu. Vstupenky slouží i jako jízdenka městské hromadné dopravy v celém Frankfurtu.

Toolbar-Navigation