we make markets. worldwide.

Poradní výbor vystavovatelů plně podporuje organizátory veletrhu Light + Building

Poradní orgán vystavovatelů veletrhu Light + Building uspořádal dne 10. března 2020 mimořádné zasedání, na němž byla jednoznačně nejdůležitějším bodem debata o navrhovaném odložení předního světového veletrhu tohoto sektoru na září 2020. Poradní orgán vyslovil jednomyslný souhlas s odložením veletrhu a vyjádřil organizátorům akce Light + Building plnou podporu.

Kromě organizátorů Messe Frankfurt a jejich dvou nejbližších organizačních partnerů - Ústřední asociace německého elektrotechnického průmyslu a elektroniky (ZVEI) a Ústřední asociace německých elektrikářů (ZVEH) – zasedají v Poradním výboru vystavovatelů veletrhu Light + Building i zástupci dalších důležitých sdružení, jako je Německá asociace velkoobchodů s elektrotechnickým vybavením, Asociace obchodníků s technologiemi (BVT), Asociace elektrických a informačních technologií, Hesensko / Porýní-Falc, Spolkové sdružení služeb ve stavebnictví, Asociace poskytovatelů odborných konzultačních služeb, Asociace německých architektů (BDA) ) a Hesenská komora architektů a urbanistů.

„Dokud nedojde ke krizi, tj. dokud se situace nezačne vyvíjet nejen odlišně od plánu, ale i od našich představ, většinou nedokážeme dostatečně ocenit pozitivní stránky  pružné spolupráce. Naše Ústřední asociace německého elektrotechnického průmyslu a elektroniky velmi oceňuje, že Messe Frankfurt naslouchá svým partnerům, a to zejména v kontextu přijímání skutečně důležitých rozhodnutí,“ shrnul předseda ZVEI Michael Ziesemer stanovisko poradního orgánu veletrhu Light + Building.

„Naše průmyslové odvětví závisí na možnosti představit na veletrhu nové výrobky a intenzivně zde předávat a čerpat informace,“ uvedl prezident ZVEH Lothar Hellmann s cílem zdůraznit význam veletrhu. „Bylo jasné, že nová data musí být ještě v letošním roce, a proto jsme velmi potěšeni, že se nám po intenzivní výměně informací a názorů napříč naším odvětvím podařilo přijmout společné rozhodnutí. Veletržní a výstavní centrum ve Frankfurtu je téměř trvale rezervováno, což znamená, že není snadné odložit tak velkou akci, jakou veletrh Light + Building bezesporu je,“ dodal Lothar Hellmann.

Po diskusi se dvěma klíčovými partnery veletrhu, ZVEI a ZVEH, se společnost Messe Frankfurt dne 24. února rozhodla odložit konání veletrhu Light + Building na termín 27. září až 2. října 2020, a to z důvodu neočekávaně rychlého rozšíření nákazy koronavirem v Evropě.

Frankfurtský veletrh Light + Building je platformou, na níž se pravidelně setkávají zástupci elektrotechnického a elektroinstalačního sektoru, projektanti, zástupci velkoobchodů i majitelé menších obchodů, architekti a designéři. Na veletrhu všichni mluví stejným jazykem, jež se točí především kolem inovací. Na veletrhu Light + Building není interdisciplinární praxe vzdálenou vizí, ale každodenní rutinou, a to už dobrých dvacet let. Společným tématem vystavovatelů i návštěvníků je osvětlení a technologie budov pro udržitelnou budoucnost šetrnou k životnímu prostředí.

Toolbar-Navigation