we make markets. worldwide.

Source it! na veletrhu Texprocess

Veletrh Texprocess disponuje kvalitním doprovodným programem.

Veletrh nabízí přidanou hodnotu prostřednictvím platformy Source it!, ve které kontraktační firmy z celého světa představí své know-how a spektrum služeb. Najděte své budoucí smluvní partnery v hale 5.0!

Toolbar-Navigation